HDCT 460 AV

Četvorostruki Zemaljski - DVB-T-modul (COFDM - AV) za prebacivanje 4 Programa iz dva Multiplexa, preko Tunera 1/Tunera 2 mogu 3/1 ili 2/2 Programa da se prebace u AV modus.

Modul se koristi u STC 160 u kombinaciji sa  HMM 470 ili HMS 470