Glavna stanica GSS STC-160

STC-160 Kablovska stanica je iz aspekta tehničkog dizajna idealana za manje do sistema srednje veličine. Za srednje veličine, kao što su hoteli, bolnice, starački domovi, stambene zgrade ili stambena naselja. Također za dodatno napajanje, na primjer, kanala na stranom jeziku, kao dodatak na programe u postojećim antenskim sistemu, ova stanica je idealano rešenje. STC-160 je modularan i sistem koji dekodira digitalne televizijske programe iz DVB-S/S2 ili DVB-T transpondera, obezbeđuje da željeni program ili ceo paket zajedno remodulirate u formatima za kabelovski sistem.
Visok nivo signala od više od 100 dBuV omogućuje direkno ubacivanje u distribucijsku mrežu bez pojačala. Program za proširenje je moguće kombiniranjem nekoliko stanica poput STC-160. Sistem se sastoji od bazne stanice STC-160 kao nosačem modula s napajanjem, Programatorom, kao i velikim brojem dodatnih modula.
Veliki broj mogućih konfiguracija, sistem je prilagodljiv od strane korisnika s više jednostavnih sredstava za praktičnu konfiguraciju na terenu. Ulazna i izlazna konfiguracija modula je putem fiksne ploče i može se lako promeniti na licu mesta. Podešavanja su snimlljena u neizbrisivu memoriju i ostaju memorisani čak i kada se napajanje prekine.
&