HDCT 461 AV

Četvorostruki Zemaljski - DVB-T-modul (COFDM - AV) za prebacivanje 4 Programa iz jednog Multiplexa.

Modul se koristi u STC 160 u kombinaciji sa  HMM 470 ili HMS 470