HDC 480 CI AV

Ćetvorostruki Satelitskimodul (QPSK - AV) sa 4 Tunera ui 4 CA čitaca kartica za prebaciavanje kodiranih ili FTA Kanala.

Modul se koristi u stanici GSS STC 160. U kombinaciji sa  HMM 470 ili HMS 470.